NRC Rottweiler

Politiek hondenfluiten

Een hondenfluit is een kunstmatig gecreëerd geluid, meestal van vrouwelijke toon, met een repeterend karakter. In de politiek is een hondenfluitje het gebruik van suggestieve of gecodeerde taal in openbare communicatie om steun te verwerven van een etnische of politieke groepering zonder oppositie te wekken. Het begrip is, toepasselijk genoeg, genoemd naar het kunstmatige geluid van hondenzwepen die door herders worden gebruikt. Hoewel de term is gebruikt om een grote verscheidenheid van dingen te beschrijven, lijkt het erop dat historisch gezien het meest geassocieerde gebruik in de politiek is geweest. Ondanks de vele verschillende theorieën over de politiek van het hondengefluit, kan de oorsprong worden herleid tot de oude Cyreneeën, waar herdersbellen werden gebruikt om te waarschuwen voor naderende vijandelijke stammen.

dog wistle

Een theorie suggereert dat de krans in het oude Egypte werd uitgevonden om het Egyptische leger een waarschuwing te geven als ze de muren van het koninklijk huis in Caïro naderden tijdens de periode van de heerschappij van Alexander de Grote. Een ander zegt dat de krans in de Grieks sprekende wereld werd geïntroduceerd door de Ptolemaeus, die een standaardmodel introduceerde bij de Grieken van de manier waarop het hondengefluit kon worden uitgevoerd. In beide gevallen werd de krans een algemeen kenmerk van politiek gefluit, en tot op de dag van vandaag is het een bekend symbool van bescherming en overwinning.

Het doel van het moderne politieke gefluit is angst in te boezemen in de harten van de kiezers. Het hondenfluitje bevat een gecodeerde boodschap die alleen kan worden ontcijferd door iemand met een zeer geavanceerde opleiding in politiek denken. In wezen wordt de boodschap niet op een toonverheffende, overdreven manier gebracht, maar op een nuchtere manier die bedoeld is om burgers die op het punt staan te gaan stemmen te informeren in plaats van boos te maken. Veel critici van het moderne hondenfluitje wijzen erop dat het op zijn eigen manier de burgers herinnert aan de nare gevolgen van verkeerd stemmen. Met dat in het achterhoofd, zou men kunnen stellen dat het hondenfluitje een slimme manier is om mensen bang te maken om op de Democraten te stemmen.